Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným formulárom informačného systému e-shop na internetovej stránke www.gelmodel.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia.

Prevádzkovateľ elektronického internetového obchodu www.gelmodel.sk je spoločnosť: Sepanger s.r.o., Cabajská 1243/4A, 949 01 Nitra, IČO: 45583021, DIČ: 2023051019, IČ DPH: SK2023051019 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65631/B.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je predávajúci Sepanger s.r.o., Cabajská 1243/4A, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 45583021, DIČ: 2023051019, IČ DPH: SK2023051019, umožnené spracovávať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na internetovej stránke www.gelmodel.sk na účely registrácie zákazníkov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka. Osobné údaje slúžia len na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú odovzdávané len dáta nevyhnutne potrebné na prepravu tovaru kupujúcemu.

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.